Dữ liệu biên mục
Leader00884n a22 00349 4500
001UTC200029992
040##$aUTC
041##$avie
082$a.
1001#$aNguyễn Mạnh Hải
245##$a. /$cNguyễn Mạnh Hải: Tác giả; Nguyễn Trọng Hiệp: Người hướng dẫn; Nguyễn Văn Lập: Đọc duyệt
260##$aTrường Đại học Giao thông Vận tải :$bBộ môn Đường ô tô Sân bay,$c2020
300##$a193 tr. ;$c29 cm
650$aĐồ án
653$a Đường ô tô
653$a Cầu đường
653$a Sân bay
653$aĐồ án
700$a Nguyễn Trọng Hiệp
700$a Nguyễn Văn Lập
700$c ThS.
700$c TS.
700$e Đọc duyệt
700$e Người hướng dẫn
852$a Trường ĐH Giao thông vận tải
852$b Phòng đọc sách ngoại văn, LV, LA, đề tài NCKH
852$j DA.0000103
900 True
911 Administrator
925 G
926 0
927 DA
Dữ liệu xếp giá   
Trung tâm TT - Thư viện (UTC): Đọc Ngoại văn (DN) [ Chưa mượn ]
DA.0000103
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 1 (Kho DN: 1  )
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bạn đọc nhận xét    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)