Dữ liệu biên mục
Leader00766n a22 00241 4500
001UTC200029907
040##$aUTC
041##$avie
082$a385.1
1001#$aHoàng Thị Hà
245##$aChiến lược sản xuất kinh doanh vận tải đường sắt /$cHoàng Thị Hà
260##$bGiao thông Vận tải,$c2019
300##$a128 tr. ;$c27cm +$eBảng biểu
520##$a Nội dung tài liệu gồm 3 chương: Tổng quan về chiến lược sản xuất kinh doanh. Xây dựng, phân tích và lựa chọn chiến lược sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp vận tải đường sắt. Tổ chức thực hiện và đánh giá, điều chỉnh chiến lược
653$a Đường sắt
653$a Chiến lược
653$a Vận tải
653$a Vận tải đường sắt
653$aSản xuất kinh doanh
900 True
911 Administrator
925 G
926 0
927 LA
Dữ liệu xếp giá   
UTC: DV     Sơ đồ kho
DV.0029148-56
UTC: LC [ Chưa mượn ]  Sơ đồ kho
LC.0000930
UTC: PM [ Chưa mượn ]  Sơ đồ kho
KT.0015718-817
  • Tổng số bản: 110
  • Số bản chưa mượn: 101 (Kho LC: 1  Kho PM: 100  )
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bạn đọc nhận xét    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)