Dữ liệu biên mục
Triệu Xuân Đường
Thiết kế chung cư cao tầng / Triệu Xuân Đường: Tác giả; Vũ Văn Hiệp, Tạ Quốc Việt: Người hướng dẫn. - Trường Đại học Giao thông Vận tải : Khoa Kỹ thuật Xây dựng, 2019
        123 tr. ; 29 cm + Bảng biểu, hình vẽ.

        1.Đồ án          I. Vũ Văn Hiệp. II. Tạ Quốc Việt. III. ThS. IV. Người hướng dẫn.

Dữ liệu xếp giá   
Trung tâm TT - Thư viện (UTC): Đọc Ngoại văn (DN) [ Chưa mượn ]
DA.0000111
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 1 (Kho DN: 1  )
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bạn đọc nhận xét    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)