Dữ liệu biên mục
Nguyễn Quang Thắng
Thiết kế kết cấu và biện pháp thi công công trình trung tâm sản xuất và nghiên cứu phát triển công nghệ phần mềm TTC / Nguyễn Quang Thắng: Tác giả; Nguyễn Huy Cường, Đặng Việt Tuấn: Người hướng dẫn. - Trường Đại học Giao thông Vận tải : Khoa Kỹ thuật Xây dựng, 2019
        197 tr. ; 29 cm + Bảng biểu, hình vẽ.

        1.Đồ án          I. Nguyễn Huy Cường. II. ThS. III. Người hướng dẫn. IV. Đặng Việt Tuấn. V. ThS. VI. Người hướng dẫn.

Dữ liệu xếp giá   
Trung tâm TT - Thư viện (UTC): Đọc Ngoại văn (DN) [ Chưa mượn ]
DA.0000109
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 1 (Kho DN: 1  )
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bạn đọc nhận xét    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)