Dữ liệu biên mục
Hồ Tiến Dũng
Thiết kế kết cấu công trình " Chung cư Phúc Yên 3" và nghiên cứu ảnh hưởng của lực dự ứng lực đến nội lực cột và vách có xét đến quá trình thi công / Hồ Tiến Dũng: Tác giả; Ngô Đăng Quang: Người hướng dẫn. - Trường Đại học Giao thông vận tải : Khoa Kỹ thuật Xây dựng, 2019
        177 tr. ; 29 cm + Bảng biểu, hình vẽ.
            Tài liệu tham khảo: Tr.176-177


        1.Đồ án          I. Ngô Đăng Quang. II. PGS.TS. III. Người hướng dẫn.

Dữ liệu xếp giá   
Trung tâm TT - Thư viện (UTC): Đọc Ngoại văn (DN) [ Chưa mượn ]
DA.0000107
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 1 (Kho DN: 1  )
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bạn đọc nhận xét    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)