Dữ liệu biên mục
Nguyễn Văn Minh
Thiết kế: Kết cấu và biện pháp thi công công trình chung cư An Phú / Nguyễn Văn Minh: Tác giả; Từ Sỹ Quân, Đỗ Văn Linh: Người hướng dẫn. - Trường Đại học Giao thông Vận tải : Khoa Kỹ thuật Xây dựng, 2019
        215 tr. ; 29 cm + Bảng biểu, hình vẽ, phụ lục.
            Phụ lục: Tr.216-255


        1.Đồ án          I. Từ Sỹ Quân. II. TS. III. Người hướng dẫn. IV. Đỗ Văn Linh. V. ThS. VI. Người hướng dẫn.

Dữ liệu xếp giá   
Trung tâm TT - Thư viện (UTC): Đọc Ngoại văn (DN) [ Chưa mượn ]
DA.0000104
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 1 (Kho DN: 1  )
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bạn đọc nhận xét    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)