Dữ liệu biên mục
Nguyễn Mạnh Hải
. / Nguyễn Mạnh Hải: Tác giả; Nguyễn Trọng Hiệp: Người hướng dẫn; Nguyễn Văn Lập: Đọc duyệt. - Trường Đại học Giao thông Vận tải : Bộ môn Đường ô tô Sân bay, 2020
        193 tr. ; 29 cm.

        1.Đồ án          I. Nguyễn Trọng Hiệp. II. TS. III. Người hướng dẫn. IV. Nguyễn Văn Lập. V. ThS. VI. Đọc duyệt.

Dữ liệu xếp giá   
Trung tâm TT - Thư viện (UTC): Đọc Ngoại văn (DN) [ Chưa mượn ]
DA.0000103
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 1 (Kho DN: 1  )
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bạn đọc nhận xét    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)