Dữ liệu biên mục
Phạm Duy Khánh
. / Phạm Duy Khánh: Tác giả; Vũ Đình Nguyên: Người hướng dẫn. - Trường Đại học Giao thông Vận tải : Bộ môn Đường ô tô Sân bay, 2020
        209 tr. ; 29 cm + Bảng biểu, hình vẽ.

        1.Đồ án          I. Vũ Đình Nguyên. II. ThS. III. Người hướng dẫn.

Dữ liệu xếp giá   
Trung tâm TT - Thư viện (UTC): Đọc Ngoại văn (DN) [ Chưa mượn ]
DA.0000102
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 1 (Kho DN: 1  )
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bạn đọc nhận xét    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)