Dữ liệu biên mục
Từ Sỹ Sùa
Bảo hiểm trong giao thông vận tải, Dùng cho sinh viên ngành Khai thác vận tải; Kinh tế vận tải thuộc khoa Vận tải - Kinh tế Từ Sỹ Sùa (ch.b.), Nguyễn Thị Hồng Mai, Lê Xuân Trường. - Hà Nội : Giao thông vận tải, 2020
        180tr. ; 30cm .
           Tóm tắt: Trình bày lý luận chung về bảo hiểm, bảo hiểm hàng hoá và hành khách, bảo hiểm phương tiện vận tải, các hình thức bảo hiểm thương mại khác và tái bảo hiểm

        I. Nguyễn Thị Hồng Mai tác giả. II. Lê Xuân Trường tác giả.

Dữ liệu xếp giá   
Trung tâm TT - Thư viện (UTC): Đọc sách Tiếng Việt (DV)   
DV.0029157-65
Trung tâm TT - Thư viện (UTC): Lưu chiểu (LC)   
LC.0000931
Trung tâm TT - Thư viện (UTC): Phòng Mượn (PM) [ Chưa mượn ]
KT.0015818-917
  • Tổng số bản: 110
  • Số bản chưa mượn: 99 (Kho PM: 99  )
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bạn đọc nhận xét    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)