Dữ liệu biên mục
Lê Thị Hà
Bài tập cơ học lý thuyết / Lê Thị Hà. - Hà Nội Giao thông vận tải 2020
        204tr. ; 30 cm..        I. Nguyễn Thị Kim Khuê Tác giả. II. Vũ Thị An Ninh Tác giả. III. Phạm Thị Ba Liên Tác giả.

Dữ liệu xếp giá   
UTC: DV     Sơ đồ kho
DV.0029265-73
UTC: LC     Sơ đồ kho
LC.0000943
UTC: PM [ Chưa mượn ]  Sơ đồ kho
CB.0025729-6228
  • Tổng số bản: 510
  • Số bản chưa mượn: 500 (Kho PM: 500  )
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bạn đọc nhận xét    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)