Dữ liệu biên mục
Nguyễn Bá Minh
Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về vận tải ô tô trên địa bàn tỉnh Gia Lai / Nguyễn Bá Minh. - , 2019
Dữ liệu xếp giá   
UTC: DDT     Sơ đồ kho
DDT200000032020-9
UTC: DV [ Chưa mượn ]  Sơ đồ kho
DV200002492020-1
UTC: KK     Sơ đồ kho
KK200000022020-2
  • Tổng số bản: 15
  • Số bản chưa mượn: 1 (Kho DV: 1  )
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bạn đọc nhận xét    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)