Dữ liệu biên mục
Nguyễn Văn ĐiệpTS.Tác giả
Phân tích hoạt động kinh doanh / Nguyễn Văn Điệp: chủ biên, Chu Kiều Linh, Phạm Ngọc Hải. - Hà Nội : Giao thông vận tải , 2017
        27 cm.
           Tài liệu tham khảo: Tr. 214
           Giáo trình làm tài liệu học tập và giảng dạy cho sinh viên ngành kế toán, chuyên ngành kế toán tổng hợp

           Tóm tắt: Nội dung tài liệu gồm 5 chương: Tổng quan về phân tích hoạt động kinh doanh; Phân tích tình hình sử dụng các yếu tố của sản xuất kinh doanh; Phân tích chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm; Phân tích tình hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và kết quả kinh doanh; Công tác phân tích tình hình tài chính trong doanh nghiệp

           45000        I. Chu Kiều Linh,Phạm Ngọc Hải. II. Chu Kiều LinhTh.S.Tác giả. III. Phạm Ngọc HảiTh.S.Tác giả.

Dữ liệu xếp giá   
UTC: DV [ Chưa mượn ]  Sơ đồ kho
DV.0027410-8
UTC: LC [ Chưa mượn ]  Sơ đồ kho
LC.0000888
UTC: PM [ Chưa mượn ]  Sơ đồ kho
KT.0015093-162
  • Tổng số bản: 80
  • Số bản chưa mượn: 72 (Kho LC: 1  Kho DV: 9  Kho PM: 62  )
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bạn đọc nhận xét    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)