Dữ liệu biên mục
Vũ Đình LaiChủ biên
Sức bền vật liệu. T.2 / Vũ Đình Lai (chủ biên), Nguyễn Xuân Lựu, Bùi Đình Nghi. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H. : GTVT , 2010
        27 cm ; Hình vẽ, bảng biểu.           43000        I. Nguyễn Xuân Lựu,Bùi Đình Nghi. II. Nguyễn Xuân LựuPGS.TS. III. Bùi Đình Nghi.

Dữ liệu xếp giá   
UTC: DV [ Chưa mượn ]  Sơ đồ kho
DV.0024017-36
UTC: PM [ Chưa mượn ]  Sơ đồ kho
CT.0027012-741
  • Tổng số bản: 750
  • Số bản chưa mượn: 671 (Kho DV: 20  Kho PM: 651  )
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bạn đọc nhận xét    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)