Dữ liệu biên mục
Nguyễn Thị ThìnThS
Phân tích hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp xây dựng giao thông / Nguyễn Thị Thìn. - H. : Trường Đại học GTVT , 2001
        19 cm.           16000
Dữ liệu xếp giá   
UTC: PM [ Chưa mượn ]  Sơ đồ kho
KT.0008112-248
  • Tổng số bản: 137
  • Số bản chưa mượn: 84 (Kho PM: 84  )
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Mục lục
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bạn đọc nhận xét    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)