Dữ liệu biên mục
Trương Tấn Hải
Kỹ thuật vi xử lý. T.2 / Trương Tấn Hải. - H. : ĐH GTVT , 1997
        27 cm.           17000
Dữ liệu xếp giá   
UTC: PM [ Chưa mượn ]  Sơ đồ kho
DDT.0000638-735
  • Tổng số bản: 98
  • Số bản chưa mượn: 54 (Kho PM: 54  )
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bạn đọc nhận xét    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)