Dữ liệu biên mục
Trương Hồng Quang620.2
Bài tập dung sai / Trương Hồng Quang, An Hiệp. - H. : GTVT , 2002
        27 cm.           20000VND        I. An Hiệp. II. An Hiệp.

Dữ liệu xếp giá   
Trung tâm TT - Thư viện (UTC): Phòng Mượn (PM) [ Chưa mượn ]
CK.0003322-466, CK.0009167, CK.0009623-722, CK.0014851-80
  • Tổng số bản: 276
  • Số bản chưa mượn: 84 (Kho PM: 84  )
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Mục lục
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bạn đọc nhận xét    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)